Danh mục sản phẩm
    Bò Nạm Thùng ( 20kg/thùng)
    Bò Nạm Thùng ( 20kg/thùng)

    Bò Nạm Thùng ( 20kg/thùng)

    Đơn giá loại 1 :135.000 VNĐ

    Đơn giá loại 2 :Liên hệ


    Quý khách có nhu cầu về các loại thực phẩm tươi sống, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại: 0901 606 879 (Anh Nguyễn Thới Hiếu) để nhận được sự tư vấn nhiệt tình nhất

     

    Sản phẩm liên quan

    Đơn giá loại 1 :5.000 VNĐ

    Đơn giá loại 2 :Liên hệ

    Đơn giá loại 1 :800 VNĐ

    Đơn giá loại 2 :Liên hệ

    Đơn giá loại 1 :3.000 VNĐ

    Đơn giá loại 2 :Liên hệ

    Đơn giá loại 1 :2.000 VNĐ

    Đơn giá loại 2 :Liên hệ

    Đơn giá loại 1 :220.000 VNĐ

    Đơn giá loại 2 :Liên hệ

    Đơn giá loại 1 :220.000 VNĐ

    Đơn giá loại 2 :Liên hệ

    Đơn giá loại 1 :220.000 VNĐ

    Đơn giá loại 2 :Liên hệ

    Đơn giá loại 1 :180.000 VNĐ

    Đơn giá loại 2 :Liên hệ

    Đơn giá loại 1 :135.000 VNĐ

    Đơn giá loại 2 :Liên hệ

    Đơn giá loại 1 :135.000 VNĐ

    Đơn giá loại 2 :Liên hệ

    Đơn giá loại 1 :135.000 VNĐ

    Đơn giá loại 2 :Liên hệ

    Đơn giá loại 1 :135.000 VNĐ

    Đơn giá loại 2 :Liên hệ

    Đơn giá loại 1 :135.000 VNĐ

    Đơn giá loại 2 :Liên hệ

    Đơn giá loại 1 :135.000 VNĐ

    Đơn giá loại 2 :Liên hệ

    Đơn giá loại 1 :70.000 VNĐ

    Đơn giá loại 2 :Liên hệ

    Đơn giá loại 1 :60.000 VNĐ

    Đơn giá loại 2 :55.000 VNĐ

    Đơn giá loại 1 :60.000 VNĐ

    Đơn giá loại 2 :55.000 VNĐ

    Đơn giá loại 1 :90.000 VNĐ

    Đơn giá loại 2 :Liên hệ

    Đơn giá loại 1 :90.000 VNĐ

    Đơn giá loại 2 :Liên hệ

    Đơn giá loại 1 :90.000 VNĐ

    Đơn giá loại 2 :Liên hệ

    Đơn giá loại 1 :90.000 VNĐ

    Đơn giá loại 2 :Liên hệ

    Đơn giá loại 1 :90.000 VNĐ

    Đơn giá loại 2 :Liên hệ

    Đơn giá loại 1 :90.000 VNĐ

    Đơn giá loại 2 :Liên hệ

    Đơn giá loại 1 :90.000 VNĐ

    Đơn giá loại 2 :Liên hệ

    Đơn giá loại 1 :70.000 VNĐ

    Đơn giá loại 2 :Liên hệ

    Đơn giá loại 1 :250.000 VNĐ

    Đơn giá loại 2 :Liên hệ

    Đơn giá loại 1 :70.000 VNĐ

    Đơn giá loại 2 :Liên hệ

    Đơn giá loại 1 :70.000 VNĐ

    Đơn giá loại 2 :Liên hệ

    Đơn giá loại 1 :70.000 VNĐ

    Đơn giá loại 2 :Liên hệ

    Đơn giá loại 1 :70.000 VNĐ

    Đơn giá loại 2 :Liên hệ

    Đơn giá loại 1 :90.000 VNĐ

    Đơn giá loại 2 :Liên hệ

    Đơn giá loại 1 :190.000 VNĐ

    Đơn giá loại 2 :Liên hệ

    Đơn giá loại 1 :60.000 VNĐ

    Đơn giá loại 2 :Liên hệ

    Đơn giá loại 1 :20.000 VNĐ

    Đơn giá loại 2 :Liên hệ

    Đơn giá loại 1 :80.000 VNĐ

    Đơn giá loại 2 :Liên hệ

    Đơn giá loại 1 :62.000 VNĐ

    Đơn giá loại 2 :Liên hệ

    Đơn giá loại 1 :65.000 VNĐ

    Đơn giá loại 2 :Liên hệ

    Đơn giá loại 1 :70.000 VNĐ

    Đơn giá loại 2 :Liên hệ

    Đơn giá loại 1 :80.000 VNĐ

    Đơn giá loại 2 :Liên hệ

    Đơn giá loại 1 :70.000 VNĐ

    Đơn giá loại 2 :Liên hệ

    Đơn giá loại 1 :75.000 VNĐ

    Đơn giá loại 2 :Liên hệ

    Đơn giá loại 1 :60.000 VNĐ

    Đơn giá loại 2 :Liên hệ

    Đơn giá loại 1 :130.000 VNĐ

    Đơn giá loại 2 :Liên hệ

    Đơn giá loại 1 :110.000 VNĐ

    Đơn giá loại 2 :Liên hệ

    Đơn giá loại 1 :70.000 VNĐ

    Đơn giá loại 2 :Liên hệ

    Đơn giá loại 1 :48.000 VNĐ

    Đơn giá loại 2 :Liên hệ

    Đơn giá loại 1 :40.000 VNĐ

    Đơn giá loại 2 :Liên hệ

    Đơn giá loại 1 :56.000 VNĐ

    Đơn giá loại 2 :Liên hệ

    Đơn giá loại 1 :48.000 VNĐ

    Đơn giá loại 2 :Liên hệ

    Đơn giá loại 1 :150.000 VNĐ

    Đơn giá loại 2 :Liên hệ

    Đơn giá loại 1 :110.000 VNĐ

    Đơn giá loại 2 :Liên hệ

    Đơn giá loại 1 :90.000 VNĐ

    Đơn giá loại 2 :Liên hệ

    Đơn giá loại 1 :110.000 VNĐ

    Đơn giá loại 2 :Liên hệ

    Đơn giá loại 1 :60.000 VNĐ

    Đơn giá loại 2 :Liên hệ

    Đơn giá loại 1 :110.000 VNĐ

    Đơn giá loại 2 :Liên hệ

    Đơn giá loại 1 :85.000 VNĐ

    Đơn giá loại 2 :Liên hệ

    Đơn giá loại 1 :95.000 VNĐ

    Đơn giá loại 2 :Liên hệ

    Đơn giá loại 1 :100.000 VNĐ

    Đơn giá loại 2 :Liên hệ

    Đơn giá loại 1 :145.000 VNĐ

    Đơn giá loại 2 :Liên hệ